Nietoperzowa mapa atrakcji Krainy Podkowca

Przedstawiamy nietoperzową mapę atrakcji dla rodzin z dziećmi, grup szkolnych i dla każdego kto chce poznać świat nietoperzy.

Obserwacje nietoperze prowadzimy od maja do września. Od października do kwietnia nietoperze zapadają w torpor i hibernację. Wówczas im nie przeszkadzamy! Nie płoszymy nietoperzy, na tym przede wszystkim nam zależy 🙂

Dlaczego Kraina Podkowca?
Podkowiec mały to jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych nietoperzy w Europie.
Jeżeli lubicie czas spędzać w górach, to macie jak samo jak podkowiec mały 🙂

Podkowiec mały ma 4 cm wielkości, 10 gram wagi, nie wciska się w szczeliny, ma krótki zasięg echolokacji. Jest bardzo zwinnym, sprytnym nietoperzem, który jednak w kontakcie z drapieżnikami (np. kotem, kuną) jest bez szans.
Chronimy jego kolonie rozrodcze, remontujemy obiekty gdzie występuje. Organizujemy liczne wydarzenia turystyczne, wyloty nietoperzy, warsztaty, gry, animacje. 3, 2, 1… Start! Zaczynamy!

Czasami podajemy gotowe oferty, innym razem podajemy informacje ogólne.
Zaglądaj tutaj częściej, mapa będzie aktualizowana.
Działamy w Karpatach, Sudetach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Chcesz wziąć udział w wydarzeniach, napisz do nas:
krainapodkowca@gmail.com
Zapowiedzi wydarzeń zamieszczamy na grupie:
https://www.facebook.com/groups/ambasadorzypodkowca
Relacje z wydarzeń znajdziesz:
https://www.facebook.com/KrainaPodkowca

Opracowanie:
Piotr Firlej, Rafał Szkudlarek – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”.
Działania promocyjne prowadzimy w ramach projektu LIFE+ Podkowiec Towers www.lifepodkowiectowers.pl

Projekt LIFE+ Podkowiec Towers

Nietoperze to wyjątkowe ssaki, które łączą w sobie umiejętność lotu, aktywności nocnej, echolokacji i hibernacji. Mimo tych przystosowań, we współczesnym świecie znalazły się wśród zwierząt najbardziej narażonych na wyginięcie. Stąd międzynarodowe działania podejmowane w ramach projektu Life+ Podkowiec Towers stanowią odpowiedź na konkretne zagrożenia nietoperzy. Misją projektu jest utrzymanie i poprawa stanu ochrony nietoperzy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz propagowanie proaktywnych działań na rzecz ich zachowania.

Działania w Polsce
Nietoperze coraz rzadziej zamieszkują nasze domy. Nowoczesne technologie nie sprzyjają ich obecności. Starych, dostępnych budynków jest coraz mniej, a wokół tych, które pozostały powstają bariery uniemożliwiające bezpieczny przelot na żerowiska. Dla gatunków takich jak podkowiec mały, nocek duży czy nocek orzęsiony, w naszej strefie klimatycznej i w silnie zmienionym ręką człowieka środowisku, oznacza to rychłą utratę większości miejsc rozrodu, a co za tym idzie – widmo wyginięcia całych populacji. Chyba, że… doceniając rolę nietoperzy w naszym otoczeniu i pragnąc je ratować – zaczniemy budować domy specjalnie dla nich. Domy dokładnie takie, jakich potrzebują i zlokalizowane dokładnie tam, gdzie będzie to dla nich najlepsze.

Na terenach leśnych południowej Polski powstaje dziesięć specjalnie zaprojektowanych wież dla nietoperzy, w których doskonałe warunki znajdą nie tylko podkowce małe i wymienione wyżej nocki, ale również inne gatunki tych ssaków występujące w naszym kraju. Wieżom towarzyszyć będzie infrastruktura, wzbogacająca otaczające siedliska w kryjówki nocne, kwatery przejściowe i zimowiska. W działania, prowadzone przez partnerów projektu – PTPP „pro Natura” i Lasy Państwowe, angażują się również miejscowe społeczności, dla których realizowany jest szereg działań edukacyjnych.
Uruchomiony został program umożliwiający pozyskanie (w drodze konkursów) funduszy na realizacje lokalnych działań w zakresie ochrony nietoperzy.

Gatunki nietoperzy objęte działaniami projektu są zagrożone, a ich ochrona to istotne zadanie stojące przed krajami Unii Europejskiej. Są to: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, podkowiec średni Rhinolophus mehelyi, podkowiec śródziemnomorski Rhinolophus euryale, mopek zachodni Barbastella barbastellus, podkasaniec zwyczajny Miniopterus schreibersii, nocek długopalcy Myotis capaccinii, nocek orzęsiony Myotis emarginatus, nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, nocek duży Myotis myotis.

Flagowym gatunkiem projektu jest podkowiec mały, którego chronią wszyscy partnerzy.
Partnerstwo projektowe obejmuje pięć podmiotów z Polski, Czech, Rumunii i Słowacji:
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Polska
www.lifepodkowiectowers.pl, www.facebook.com/KrainaPodkowca
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Polska www.lasy.gov.pl
ČESON Česká společnost pro ochranu netopýrů, Czechy www.ceson.org
CCCL Asociația Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor, Rumunia www.lilieci.ro
SON Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, Słowacja www.netopiere.sk

Projekt Life+ Podkowiec Towers (LIFE20 NAT/PL/001427) finansowany jest ze środków Programu LIFE, zarządzanego przez Komisję Europejską. Działania na terenie Polski dofinansowuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na rok 2022 przypada 30-lecie powstania funduszu Life, którego środki, przeznaczone między innymi na zachowanie ginących gatunków i siedlisk, przekroczyły 3_miliardy euro, co pozwoliło zrealizować ponad 1800 projektów. O polskich projektach dofinansowanych z funduszu Life przeczytasz na stronie:
https://www.gov.pl/web/klimat/zobacz-polskie-projekty-life2