Co rośnie i co żyje?

Flora:
Roślinność rezerwatu jest – poza stromymi zboczami skał – leśna. Skałki w rezerwacie porasta częściowo roślinność zielna, krzewy i drzewa. Na szczególną uwagę zasługują pojedyncze skarłowaciałe sosny porastające szczytowe partie niektórych skałek. Na obszarze rezerwatu występuje głównie las mieszany sosnowo-dębowy.

W warstwie podszytu znaleźć można:
– leszczynę,
– kruszynę pospolitą,
– jałowiec pospolity,
– jarząb pospolity.

W runie występują między innymi:
– konwalijka dwulistna,
– orlica pospolita,
– skrzyp leśny,
– fiołek leśny,
– borówka czarna.

Z chronionych gatunków roślin na terenie rezerwatu występują:
– bluszcz pospolity,
– kopytnik pospolity,
– paprocie: paprotka zwyczajna, podrzeń żebrowiec,
– widłaki: goździsty, jałowcowaty, wroniec widlasty,
– storczyki: podkolan biały, storczyk szerokolistny, storczyk plamisty, gnieźnik leśny.
– porosty naskalne: kruszownica szorstka, wzorzec geograficzny.

Do osobliwości zaliczyć należy występowanie cebulicy dwulistnej. Bardzo bogata jest lista grzybów, mszaków i wątrobowców. W otoczeniu skałek, lub na spłaszczeniach w ich szczytowych partiach pojedynczo lub w grupach rosną sosny. Pojedyncze, skarłowaciałe, krępe sosny rosnące na szczytach niektórych skałek, nadają rezerwatowi swoiste piękno.

Fauna:
Z uwagi na stosunkowo niewielką powierzchnię rezerwatu i znaczną penetrację terenu przez turystów, największymi ssakami, które tu występują są lisy, zające i wiewiórki. Gniazdują licznie ptaki, a wśród owadów uwagę zwracają motyle rzadkie i chronione:
– zmrocznik oleandrowiec,
– niestrzęp głogowiec,
– paź królowej,
– witeź żeglarz,
– mieniaki: tęczowiec i strużnik,
. . . a także chrząszcze: jelonek rogacz, majka lekarska i zwiastujący wg wierzeń ludowych rychłą śmierć – pokątnik złowieszczek. Liczne są również pożyteczne chrząszcze z rodziny biegaczy i z rodziny tęczników oraz chronione i odgrywające ogromną rolę w zapylaniu roślin trzmiele.

Opracowanie tekstu:
Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *