Mapa

Szczegółowa mapa rezerwatu Skamieniałe Miasto. Mapę wydrukuj lub korzystaj na smartfonie w czasie zwiedzania.

Mapa rysunkowa (poglądowa) rezerwatu Skamieniałe Miasto (bez Szlaku Nietoperza).

Powyższe mapy przedstawiają Skamieniałe Miasto widziane od strony parkingu głównego (orientacja z zachodu na wschód).

Poniższa mapa prezentuje Skamieniałe Miasto od strony Zborowic (orientacja z południa na północ).


Klikając otworzy się duża mapa.